Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekalibrace průtokoměrů 2023 – opakované zadání
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2023 10:51:33
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně upravené Přílohy č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (upravená P2 bude přílohou elektronické nabídky účastníka)


Přílohy
- 1552 01-1 Vysvetleni ZD c. 1.pdf (133.06 KB)
- 1552 01-2 P02 Navrh smlouvy o dilo_uprava.docx (41.30 KB)