Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2023 - 2025
Odesílatel Jana Wágnerová
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2023 15:00:28
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace


Dne 12.9.2023 jsme obdrželi prostřednictvím profilu zadavatele EZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace viz níže.

Naše odpovědi jsou přiřazeny k jednotlivým dotazům:


Otázka 1) Položka č. 1, 2-propanol, akceptuje zadavatel balení 2,5 l namísto 4 l?
Odpověď: Zadavatel akceptuje původně požadované balení 4L i balení 2,5L. Preferuje balení 4L.

Otázka 2) Položka č. 2, acetic acid , eluent aditive, akceptuje zadavatel balení 100 ml namísto 50 ml?
Odpověď: Zadavatel akceptuje původně požadované balení 50ml i balení 100ml

Otázka 3) Položka č. 9, ammonium solution 25% LC-MS, akceptuje zadavatel položku o obsahu 20-22% namísto obsahu 25%?
Odpověď: Ne

Otázka 4) Položka č. 14, Buffer solution pH 4,01, akceptuje zadavatel balení 5 l namísto 4 L?
Odpověď: Zadavatel akceptuje původně požadované balení 4L i balení 5L

Otázka 5) Položka č. 16 Buffer solution pH 10,01, akceptuje zadavatel balení 5 l namísto 4 L?
Odpověď: Zadavatel akceptuje původně požadované balení 4L i balení 5L

Otázka 6) Položka č. 20. cyclohexane, akceptuje zadavatel položku o minimálním obsahu 99,7 % namísto 99,8%?
Odpověď: Ne

Otázka 7) Položka č. 21, cyclohexane for hight-per-form, akceptuje zadavatel položku o minimálním obsahu 99,5% namísto 99,9%?
Odpověď:Ne

Otázka 8) Položka č. 24, dichlormethan, akceptuje zadavatel položku o minimálním obsahu 99,5% namísto 99,9%?
Odpověď:Ne

Otázka 9) Položka č. 26, dichlormethan, akceptuje zadavatel položku o minimálním obsahu 99,8% namísto 99,9%?
Odpověď:Ne

Otázka 10) Položka č. 37, Formic Acid for LC/MS, akceptuje zadavatel položku objemu 100 ml anebo 500 ml namísto objemu 250 ml?
Odpověď: Zadavatel akceptuje původně požadované balení 250ML i objem 100ML nebo 500ML

Otázka 11) Položka č. 38, Formic Acid LC-MS, akceptuje zadavatel položku o obsahu minimálním obsahu 99% a objemu 100 ml, namísto obsahu 99,8% a objemu 50 ml?
Odpověď:Ne

Otázka 12) Položka č. 50, methanol, akceptuje zadavatel položku o objemu 2,5 l namísto objemu 4 l? Odpověď: Zadavatel akceptuje původně požadované balení 4L i balení 2,5L . Preferuje 4L balení.


S pozdravem jana wagnerova za odd. veřejných zakázek UKZUZ