Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka kultivačně-pěstebního boxu II
Odesílatel Hana Romanová
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2023 12:49:04
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
v příloze Vám posílám Výzvu k podání nabídky k výběrovému řízení s názvem Dodávka kultivačně-pěstebního boxu. Veškerou zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele.
Předem děkujeme za podané nabídky.
S pozdravem
Hana Romanová


Přílohy
- Vyzva_kultivacni_box_II .pdf (662.40 KB)