Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Labe, Klášterská Lhota, oprava PB opevnění, ř. km 1061,000 - 1061,470
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2016 16:44:41
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Labe, Klášterská Lhota, oprava PB opevnění, ř. km 1061,000 - 1061,470“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html