Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2023 - 2025
Odesílatel Jana Wágnerová
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2023 13:25:17
Předmět Odpověď na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele EZAK dne 19.9.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, jde o následující dotaz.
Dotaz: Položka č. 57, Polyvinylpyrrolidon (kollidon) K25, akceptuje zadavatel balení 250 g namísto 500 g?
Odpověď: Zadavatel akceptuje i balení o velikosti 250 g.
S pozdravem jana wagnerova za odd. veřejných zakázek UKZUZ