Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Otvice - napouštěcí potrubí
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.10.2023 09:29:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel vydává Vysvětlení ZD č.1.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (350.01 KB)