Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Labe, Poděbrady,PB,ř km 905,10-906,40,ošetření a kácení stromů
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 10:56:50
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Labe, Poděbrady,PB,ř km 905,10-906,40,ošetření a kácení stromů“ Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html