Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř.km 4,600 - 5,300
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2023 12:02:54
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř.km 4,600 - 5,300“ Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html