Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění podpory licencí SW SAS Visual Analytics včetně technické a uživatelské podpory
Odesílatel Lucie Slabinová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2023 15:27:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

v příloze si Vám jménem zadavatele dovoluji zaslat z vlastního podnětu Změnu zadávací dokumentace č. 1.

V souvislosti se Změnou zadávací dokumentace č. 1 Vám v příloze této zprávy zasíláme aktualizovaný Závazný text návrhu smlouvy, Zadávací dokumentaci a Výzvu, vše ve verzi s revizemi a čistopise.

Veškeré dokumenty byly zároveň nahrány pod záložkou Zadávací dokumentace v elektronickém nástroji E-ZAK.

S ohledem na charakter změny/vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nabídky je tedy možné podat do 15.12.2023 11:00 hod.

S pozdravem

Ing. Lucie Slabinová
Oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- Vyzva_SAS_OPRAVA_čistopis_sign.pdf (276.92 KB)
- Vyzva_SAS_OPRAVA_revize.pdf (206.65 KB)
- 03_SAS_Zadavaci dokumentace_FIN_OPRAVA_čistopis_sign.pdf (357.46 KB)
- 03_SAS_Zadavaci dokumentace_FIN_OPRAVA_revize.pdf (292.55 KB)
- 01_SAS_Závazný text návrhu smlouvy_2023_FIN_OPRAVA_revize.docx (109.24 KB)
- 01_SAS_Závazný text návrhu smlouvy_2023_FIN_OPRAVA_čistopis.docx (109.84 KB)
- Změna ZD č. 1_sign.pdf (235.31 KB)