Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Mlýnský náhon ve Smiřicích, Smiřice, probírka břehového porostu, ř. km 1,900 - 2,750
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2023 09:43:10
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Mlýnský náhon ve Smiřicích, Smiřice, probírka břehového porostu, ř. km 1,900 - 2,750“ Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html