Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MVE Počaply, výměna pohonu česlí
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2023 13:31:07
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „MVE Počaply, výměna pohonu česlí“ Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html