Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení DPK Štvanice, ř. km 49,85 – 50,1, levý břeh – oprava břehového opevnění
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2024 11:50:26
Předmět Informace zadavatele k přípavě vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel oznamuje, že z důvodu administrativní náročnosti přípravy odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací nestihne odpovědět včas v zákonné lhůtě. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace v nejkratší možné době a bude rovněž prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.