Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA II 2024 - 2026
Odesílatel Jana Wágnerová
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2024 14:21:54
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku: Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA II 2024 - 2026. Zadávací dokumentace je uložena na profilu zadavatele EZAK. S pozdravem jana wagnerova za odd. veřejných zakázek UKZUZ