Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Lužická Nisa, Chotyně, rekonstrukce koryta, ř. km 5,918 - 6,560
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2024 10:14:48
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_1.pdf (661.04 KB)
- ZP_Luzicka_Nisa_Chotyne_vysv_1.pdf (870.35 KB)