Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Lužická Nisa, Chotyně, rekonstrukce koryta, ř. km 5,918 - 6,560
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2024 14:20:11
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_3_L_Nisa_chotyne.pdf (302.70 KB)