Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PS Jičín, jih, sečení břehových porostů
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2024 11:39:46
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „PS Jičín, jih, sečení břehových porostů“ Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html