Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2024 13:31:01
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html