Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Geodetické zaměření ZPMZ v ochranných pásmech nádrže Hamry
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2024 10:37:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD1_Geodeticke_zamereni_ZPMZ_Hamry.pdf (157.40 KB)