Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přítoky Orlice, sekání upravených částí DVT
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2024 13:06:24
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Přítoky Orlice, sekání upravených částí DVT" Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html