Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Orlice, Hradec Králové, Slezská plovárna, odstranění ekologické zátěže, ř. km 2,700 - 2,800
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2024 14:49:00
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Orlice, Hradec Králové, Slezská plovárna, odstranění ekologické zátěže, ř. km 2,700 - 2,800“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html