Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
Odesílatel Eva Czerná
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2024 11:19:49
Předmět Odpověď na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zasílám Vám vysvětlení zadávací dokumentace s tím, že dojde k posunutí termínu pro podání nabídek na 23.5.2024 do 9 hod..

S pozdravem

JUDr. Eva Czerná


Přílohy
- Vysvetleni_a_zmena_zadavaci_dokumentace_2.pdf (674.87 KB)