Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
Odesílatel Eva Czerná
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2024 14:53:10
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasílám Vám vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. Vzhledem ke změně zadávací dokumentace dojde i k posunutí lhůty pro podání nabídek
do 30.5.2024. S pozdravem JUDr. Eva Czerná


Přílohy
- Vysvetleni_a_zmena_zadavaci_dokumentace_3.pdf (726.09 KB)
- Příloha č. 1 - Závazný text návrhu smlouvy opravená 2 revize.docx (232.36 KB)
- Vyzva_k_podani_nabidek_opravena.pdf (1.49 MB)