Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění ostrahy a bezpečnostních služeb v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Odesílatel Veronika Topková
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2024 08:40:02
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci prokázání technické kvalifikace dle zadávacích podmínek předložte prostou kopii dokladu o základním vzdělání nebo čestné prohlášení o základním vzdělání.