Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Slapy - rekonstrukce střechy provozní budovy
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2024 14:11:17
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky