Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ŘSP, budova A, rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2024 12:27:56
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ŘSP, budova A, rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor“ Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html