Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technologická sestava gelové permeační chromatografie
Odesílatel Prášková Jana
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2024 13:34:37
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky