Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MS Office 365 - podpora 2024-26
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2024 15:38:11
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „MS Office 365 - podpora 2024-26" Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html