Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
Odesílatel Eva Czerná
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.04.2024 16:02:56
Předmět Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Vážení dodavatelé, zasílám Vám rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. S pozdravem JUDr. Eva Czerná


Přílohy
- Rozhodnuti_o_zruseni_zadavaciho_rizeni.pdf (858.34 KB)