Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PS Dvůr Králové n. L., západ, sečení břehových porostů
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2024 12:28:22
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „PS Dvůr Králové n. L., západ, sečení břehových porostů“ Vás vyzýváme k podání nabídky. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html