Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka centrálního datového uložiště
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2024 14:52:52
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_1_uloziste.pdf (301.86 KB)
- Priloha_c1_pozadovane_technicke_parametry_a_funkcionality.xlsx (12.63 KB)
- Priloha_c2_pozadovane_parametry_podpory.xlsx (10.48 KB)