Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Harcovský potok, oprava koryta, ř.km 0,000-4,250
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.08.2015 10:55:04
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Harcovský potok, oprava koryta, ř.km 0,000-4,250“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html