Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Geofyzikální průzkumy hrází a objektů v období 2015-2016
Odesílatel Pavel Křivka
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2015 15:02:54
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Geofyzikální průzkumy hrází a objektů v období 2015-2016".