Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup mediálního prostoru za účelem propagace sladkovodní akvakultury pro rok 2017
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2017 15:01:41
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
na úvod připomínám, že vzhledem k odpovědi na Vaši minulou žádost o dodatečné informace se v Katalogovém listu v části PPC kampaně slovo prokliky nahrazuje slovem zhlédnutí. Prosím tímto Dodavatele, aby tuto úpravu zohlednili i v předkládané nabídce.

Po jednorázové objednávce ze strany Zadavatele se Dodavatel zavazuje, že dané video na serveru Youtube a sociální síti Facebook dohromady dosáhne celkového počtu minimálně 10 000 zhlédnutí z ČR.

V Katalogovém listu je pak předpokládaný počet jednotek 30 000, tj. je odhadováno, že tato objednávka na 10 000 zhlédnutí bude využita třikrát, respektive na tři různá videa. Ovšem připomínám, že v článku I. Výzvy je stanoveno, že: "Odhadovaný počet objednávek zapsaný vedle jednotlivých položek v Katalogovém listu je orientační a není pro Zadavatele nijak závazný."

Přeji Vám hezký zbytek dne.

S pozdravem

Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.

Původní zpráva

Datum 10.04.2017 12:52:39
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

K řádku PPC kampaň (upraveno na garanci zhlédnutí) - Minimální plnění je 10.000 zhlédnutí, ale ve sloupci "Předpokládaný počet jednotek" jich je 30.000 – kolik je tedy nutno doručit?

S pozdravem

Luboš Bechyně
Government account

Tel.: +420 737 644 791
Email: bechyne@know.cz
Web: www.know.cz