Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Propagace sladkovodní akvakultury na odborných výstavách pro roky 2017 a 2018
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.04.2017 19:46:54
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
1. Stánek máme k dispozici z loňského roku. Jeho rozměry se vždy budou odvíjet od specifik jednotlivých výstav, a proto budou na každou výstavu upřesněny samostatně v rámci objednávky. Celková maximální možná plocha stánku je i s Vámi zmiňovaným jezírkem 110 m2, nicméně předpokládáme, že častěji bude realizován v menším provedení na ploše 15x5 m, přičemž tak tomu bude právě také na výstavě Natura Viva. V příloze odpovědi zasílám fotografii stánku pro názornou ilustraci.
2. Minimální rozsah závěrečné zprávy je 5 stran A4, písmo Times New Roman, velikost 12. Závěrečná zpráva musí především obsahovat údaje o návštěvnosti dané výstavy či veletrhu, o jejích cílech, a o v rámci výstavy realizovaných aktivitách na stánku Zadavatele.
3. Fotografie z akce budou jednak součástí závěrečné zprávy, ale zároveň je Dodavatel předá Zadavateli v elektronické podobě v minimální kvalitě 25 MP (způsob předání bude upřesněn po vzájemné dohodě), aby mohly být využity v rámci online propagace a na případné další účely.
4. Program pro děti není v Katalogovém listu ani ve Výzvě specifikován, nicméně v kategorii Personální zajištění naleznete zajištění Pracovníka/pracovnice pro práci s dětmi, jehož jedna objednávací jednotka je prezentační den. Tj. Zadavatel může objednat od Dodavatele na jeden den zajištění pracovníka pro práci s dětmi, přičemž případný požadovaný program bude specifikován ze strany Zadavatele, ale pracovník je zde především, jak stanoví Katalogový list, aby byl „připraven pro práci s dětmi, které se zastaví u expozice“.
5. Propagační předměty nejsou pro následující období ze strany Zadavatele poptávány.
6. Tisk pro následující období není součástí této VZ.
7. Recepty budou dodány ze strany Zadavatele a budou upřesněny po vzájemné konzultaci spolu s Dodavatelem vybraným kuchařem.
8. Předpokládaná hodnota VZ, tedy 2.200.000 Kč bez DPH, znamená, že Zadavatel může po období trvání smlouvy od Dodavatele objednávat libovolné množství věcí dle Katalogového listu a v něm předložených nabídkových cen, nicméně jakmile bude dosaženo předpokládané hodnoty zakázky Dodavatel již do konce období trvání smlouvy nemůže objednat nic dalšího.
9. Předpokládaný počet realizovaných výstav jsou tři do konce roku 2017 (včetně Natura Viva) a stejný počet pro rok 2018. Předpokládaný termín je vždy jedna v květnu, jedna v srpnu a jedna v říjnu. Předpokládané termíny a počty jsou však pouze orientační a mohou se změnit.

S pozdravem

Bc. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- 1.jpg (7.12 MB)

Původní zpráva

Datum 12.04.2017 13:47:44
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den
k výběrovému řízení bych měl tyto doplňující otázky:

1. Specifikujte prosím rozsah stavby stánku, dle výstaviště v Lysé jde o plochu 15x5m bez vodní nádrže. Můžete zaslat fotografie a popis, co by se mělo stavět.
2. V jakém rozsahu a formátu by měla být zpracovaná závěrečná zpráva?
3. Fotografie stačí do tiskové zprávy nebo potřebujete lepší kvalitativně výstup např. do medií?
4. Máme připravovat nějaký program pro děti, jako byl minulý rok - resp. budou nějaké pravidelné hodiny, kdy budou probíhat aktivity s dětmi?
5. Budeme zajišťovat i nějaké propagační předměty jako min. rok?
6. Budeme něco tisknout? (omalovánky, dotazníky atd)
7. Recepty, které by se vařily, máme předložit my?
8. Stanovený budget je na katalogový list nebo všechny akce dohromady?
9. Kolik akcí předpokládáte a v jakých termínech (orientačně)

Děkuji