Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.04.2017 08:32:10
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html