Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup mediálního prostoru za účelem propagace sladkovodní akvakultury pro rok 2017
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2017 17:00:41
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, omlouvám se a zde je daný dotaz:

Zadávací řízení Nákup mediálního prostoru za účelem propagace sladkovodní akvakultury pro rok 2017
Odesílatel Marek Hoskovec
Organizace odesílatele Leones Production,spol. s r.o. [IČO: 63671913]
Příjemce Osoba zodpovědná za poskytování vysvětlení dokumentace
Datum 17.04.2017 21:10:59
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dotaz č. 1:
Zadavatel v části „Deníky s celostátní působností“ požaduje „Tituly s nejvyšší čteností ve své kategorii“. Předpokládáme správně, že zadavatel má na mysli kategorii zpravodajských deníků, která neobsahuje bulvární obsah?

Dotaz č. 2
Zadavatel v části „Týdeníky zaměřený na ženy“ požaduje „Tituly s nejvyšší čteností ve své kategorii“. Žádáme o upřesnění, které tituly považuje zadavatel za tituly splňující zadání. Pro zachování soutěže se uvádí jako podmínka obvyklá v podobných veřejných zakázkách minimální čtenost nebo náklad.
Lze tedy dovodit, že zadavatel požaduje tituly s minimální čteností např. 200.000 čtenářů? Vzhledem k obchodní politice jednotlivých vydavatelů je totiž zřejmé, že jednoznačným určením požadovaných titulů by došlo k tomu, že zadavatel by nezískal nejlepší možnou cenu, právě z důvodu omezení hospodářské soutěže na předem jednoznačně určené tituly.


Prosíme o upřesnění zadání v podobě minimálních nákladů nebo čteností…

Dotaz č. 3
Zadavatel se v požadavcích na výběr titulů odkazuje na „aktuální údaje Mediaprojektu, zveřejněné na oficiálních stránkách Unie vydavatelů“. Předpokládáme správně, že se pro účely hodnocení jedná o data za 3+4. čtvrtletí 2016?

Dotaz č. 4
Zadavatel se v požadavcích na výběr zpravodajských portálů odkazuje na „aktuální měsční veřejný výstup Netmonitoru uveřejněného na stránkách SPIR (www.spir.cz)“. Předpokládáme správně, že se pro účely hodnocení jedná o data za únor 2017?

Původní zpráva

Datum 21.04.2017 10:52:42
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

prosím o zveřejnění dotazů k odpovědím níže.

Dobrý den,
K Vašemu Dotazu č. 1:
Na stránkách unie dodavatelů (www.uniedodavatelu.cz,) z jejíchž údajů vychází specifikace v Katalogovém listu nejsou deníky separovány do kategorií bulvárního / nebulvárního charakteru.

K Vašemu Dotazu č. 2:
Ze strany Zadavatele není možné jmenovat konkrétní tituly, neboť by se z hlediska ZVZ jednalo o preferování konkrétní značky, což není možné. Pro požadavky na nabídky proto Zadavatel v tomto případě zvolil kombinaci 2 deníků, 2 titulů o vaření a 3 týdeníků pro ženy, které byly v uplynulém roce podle údajů Mediaprojektu řazeny jako tituly s nejvyšší čteností ve své kategorii. Zadavatel nebude dále blíže specifikovat konkrétní minimální čtenost či náklady.

K Vašemu Dotazu č. 3:
V Katalogovém listu je uvedeno, že se jedná o tituly s nejvyšší čteností ve své kategorii v uplynulém roce… Jedná se tedy o tituly, které byly v některém z hodnocení Mediaprojektu vztahujícím se k roku 2016 řazeny mezi tituly s nejvyšší čteností ve své kategorii. Nejedná se tedy pouze o data za 3. a 4. čtvrtletí 2016, nýbrž také o data za 1. a 2. čtvrtletí 2016.

K Vašemu Dotazu č. 4:
Ano, předpokládáte správně, a to vzhledem ke skutečnosti, že březnová data byla uveřejněna 18. 4. 2017 a Výzva k dané VZ byla vyhlášena 24. 3. 2017. Skutečně se zde tedy jedná o data za únor 2017.

S pozdravem
Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.

S pozdravem

Luboš Bechyně
Government account

Tel.: +420 737 644 791
Email: bechyne@know.cz
Web: www.know.cz