Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Střekov, instalace odpružení horních a středních vrat MPK
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2015 10:56:28
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „VD Střekov, instalace odpružení horních a středních vrat MPK“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html