Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení CD spektrofotometr pro analýzu struktury proteinů
Odesílatel Michal Šilhánek
Organizace odesílatele Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. [IČO: 00027162]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2017 17:53:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvetleni_c1_signed.pdf (415.53 KB)