Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení CD spektrofotometr pro analýzu struktury proteinů
Odesílatel Michal Šilhánek
Organizace odesílatele Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. [IČO: 00027162]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2017 20:24:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvetleni_c2_signed.pdf (466.50 KB)