Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Habřinský potok, Vlčí Habřina, odstranění sedimentů z koryta, ř.km 1,700-2,900
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2015 16:09:54
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Habřinský potok, Vlčí Habřina, odstranění sedimentů z koryta, ř.km 1,700-2,900“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html