Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provozní objekt Dolní Lipka, rekonstrukce garáže
Odesílatel Jan Dobrovolný
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.09.2015 13:14:04
Předmět Výzva

Vyzíváme Vás k podání cenové nabídky na akci: Provozní objekt Dolní Lipka, rekonstrukce garáže.
Zadávací dokumentace: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html