Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Hydraulická ruka na traktor
Odesílatel Jan Dobrovolný
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.09.2015 14:29:11
Předmět Výzva

Vyzíváme Vás k podání cenové nabídky na akci: Hydraulická ruka na traktor.
Zadávací dokumentace: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html