Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Mrlina, Budiměřice - Rašovice, odstranění nánosů, ř. km 4,050 - 6,642
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2015 09:23:05
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Mrlina, Budiměřice - Rašovice, odstranění nánosů, ř. km 4,050 - 6,642“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html