Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Les Království, obnova NKP – výkon činnosti BOZP
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2017 13:52:49
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „VD Les Království, obnova NKP – výkon činnosti BOZP“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html