Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 1 ks přepravníku jednodenních drůbežích mláďat
Odesílatel Alena Pulkrabová Adamcová
Organizace odesílatele Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik [IČO: 43833560]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2018 09:11:51
Předmět Výzva

Oznámení výběrového řízení


Přílohy
- Příl. č. 3 - Návrh kupní smlouvy.docx (31.83 KB)
- Příl. č. 2 - Vzor čestného prohlášení (základní způsobilost).docx (15.31 KB)
- Příl. č. 1 - Vzor krycího listu.docx (15.80 KB)
- Oznámení výběrového řízení - Nákup 1 ks přepravníku jednodenních drůbežích mláďat.PDF (489.46 KB)