Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2018 10:38:56
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací
dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_1.pdf (610.22 KB)