Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Labe, Lovosice, p.p.č. 1003/10 - náhradní výsadba s následnou péčí
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2018 11:19:04
Předmět Výzva

Labe, Lovosice, p.p.č. 1003/10 - náhradní výsadba s následnou péčí