Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PS Litoměřice, pravidelný úklid provozní budovy
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2018 16:22:23
Předmět Výzva

PS Litoměřice, pravidelný úklid provozní budovy