Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení PS Litoměřice, pravidelný úklid provozní budovy
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2018 08:41:05
Předmět Prohlídka objektu

Prohlídka objektu je možná dne 21.2.2018 v době od 9.00 hod. do 10.00 hod.