Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Doubrava, Zbyslav, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany - IG průzkum
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2018 09:53:04
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Doubrava, Zbyslav, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany - IG průzkum“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html